Tumble blast machine

Our tumble blast machine is particularly suited to cleaning the surface of steel castings, aluminium castings and forged items, and also for deburring metallic and non-metallic products. The tumble blast machine can also be used for shot peening steel components. The tumble blast machine is perfect for blasting large volumes of small products.

Produkterna roteras inne i blästerkammaren tack vare ett kontinuerligt bälte. Under rotationen blästras produkterna med hjälp av ett eller flera slunghjulsaggregat eller via tryckluftsmunstycken.

Vår trumlingsbläster tillverkas i två olika varianter, en med gummibälte (för mindre - medelstora produkter) och en med stålbälte (för medelstora produkter). Alla maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av använt rensmedel.

Lastning och tömning av produkter kan göras antingen manuellt eller via ett automatiserat system. Maskinen kan även levereras med transportbanor för hantering av produkter såväl före som efter blästringsprocessen.

Vår trumlingsbläster dimensioneras efter era produkters storlek och era aktuella volymer.

Maskinens konstruktion är mycket robust vilket ger en stabil produktion i de mest krävande miljöer.

Alla våra blästeranläggningar är alltid konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.