Overhead rail blast machine

Bäckman's overhead rail blast machine is designed for more complicated structures with many nooks and crannies that other types of blast machine cannot reach. An overhead rail blast machine is also perfect when the product is sensitive to impact. The products can be blasted one by one or several can be blasted at the same time. The surface of the product is cleaned of oxides, rust, mill scale and other contaminants, then further surface treatment can be applied, cracks identified etc. There are various types of overhead rail blast machine: • The product is fed in and out on the same side and rotates during blasting. • The product is transported through the blast chamber and rotates during blasting. • The product is transported through the blast chamber without rotating (particularly for long products).

Det finns olika typer av takbaneblästrar:

  • Godset matas in och ut på samma sida och roterar under blästring.
  • Godset transporteras genom blästerkammaren och roterar under blästring.
  • Godset transporteras genom blästerkammaren, utan rotation (speciellt anpassat för långt gods).

Oberoende av vilken typ man väljer så säkerställer Bäckman att godset får maximal täckmaning och därmed ett garanterat bra slutresultat.

Blästerkammaren och slunghjulsaggregaten är tillverkade av mycket slittåligt material vilket ger en oslagbar livslängd.

Anläggningens styrsystem möjliggör automatisk anpassning av hastighet, blästertid, rensmedelsmängd, etc för att optimera resultat och produktionsekonomi.

Alla maskiner har ett system för automatisk rening och återföring av använt rensmedel. Maskinen kan även förses med anordning för rengöring av blästrat gods.

Bäckmans Takbaneblästrar anpassas efter ert produktsortiment och maskinen integreras i ert existerande produktionsflöde för att maximera rensresultat och produktionseffektivitet. Detta innebär att vi kan erbjuda alternativa conveyor system som passar er produktion.

Alla blästeranläggningar som levereras från Bäckmans är konstruerade och tillverkade efter gällande CE-direktiv.